برچسب: , , , ,

دروغ هایی که مشتریان ممکن است به شما بگویند

دروغ هایی که مشتریان ممکن است به شما بگویند

دروغ هایی که مشتریان ممکن است به شما بگویند مشتریان احتمالی شما انسان های...

از ایده تا واقعیت ۱4: تولید انبوه(بخش دوم)

از ایده تا واقعیت ۱۴: تولید انبوه(بخش دوم)

از ایده تا واقعیت ۱۴: تولید انبوه(بخش دوم)  گام سوم : یافتن و ارزیابی تولیده...

پنج قانون فروش

پنج قانون فروش

پنج قانون فروش پنج اصل وجود دارد که اگر بخواهید در فروش با سرعت عمل بیشتری...