دسته بندی: قوانین و مقررات

حقوق مالکیت معنوی چیست؟

حقوق مالکیت معنوی چیست؟

حقوق مالکیت معنوی چیست؟ حتما تاکنون با عباراتی شبیه «تمام حقوق مادی و معنوی...

همه چیز در خصوص کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

همه چیز در خصوص کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

همه چیز در خصوص کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن بر اساس تعریف گمرک، کارت...

نگرشى بر كلیات تنظیم قراردادها

نگرشى بر کلیات تنظیم قراردادها

نگرشى بر کلیات تنظیم قراردادها در مبحث حاضر، به بررسى «مدت قرارداد» مى...

سرقفلی چیست؟

سرقفلی چیست؟

سرقفلی چیست؟ آیا می‌دانید «سرقفلی» چیست یا چه حکمی در معاملات استیجاری...

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها تنظیم و نگارش قرارداد، یکى از حساس ترین و البته تخصصى ترین و...

همه چیز درباره اختراع(قسمت دوم)

همه چیز درباره اختراع(قسمت دوم)

در خصوص  چرایی وجود قوانین اختراع (فلسفه اختراع)؟ – مبانی حقوق بشری اختراع...

همه چیز درباره اختراع(قسمت اول)

اختراع چیست؟ بطور کلی اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و...