دسته بندی: معرفی

اتاق بازرگانی

آَشنایی با اتاق بازرگانی تهران و ایران

سال ۱۲۶۳ مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این...