دسته بندی: استراتژیهای کسب و کار

نقطه تامل استراتژیك: استفاده از فرآیند جستجو در قبال ایده خودتان

نقطه تامل استراتژیک: استفاده از فرآیند جستجو در قبال ایده خودتان

نقطه تامل استراتژیک: استفاده از فرآیند جستجو در قبال ایده خودتان هر دسامبر ،...

ایجاد فرصت

ایجاد فرصت

ایجاد فرصت همه ایده های خوب ، فرصت های ارزشمندی برای کسب و کار محصوب نمی شوند...

اصلاح و ارتباط مجدد با عناصر تشكیل دهنده یك ایده

اصلاح و ارتباط مجدد با عناصر تشکیل دهنده یک ایده

اصلاح و ارتباط مجدد با عناصر تشکیل دهنده یک ایده وقتی ایده ای اشاعه یافت و...

انطباق ایده با شرایط

بسط دادن ایده ها: انطباق ایده با شرایط

انطباق ایده با شرایط بسیاری از کسب و کارهای جدید مبتنی بر مفهوم انطباق هستند...

بسط دادن ایده ها

بسط دادن ایده ها پس از گرد آوری اطلاعاتی درباره محیط ، حالا باید اطلاعات...

ابزار راهنمای نوآوران : فقط بپرسید!

ابزار راهنمای نوآوران : فقط بپرسید!

ابزار راهنمای نوآوران : فقط بپرسید! برای درس گرفتن واقعی از مسایل ، نیازها و...