دسته بندی: هدیه

هدیه – قسمت هفتم

هدیه – قسمت هفتم

هدیه – قسمت هفتم هفته بعد، جوان هنگام کار یادداشتهای خود را مرور کرد. او...

هدیه – قسمت ششم

هدیه – قسمت ششم

هدیه – قسمت ششم وجود ( بودن )    لحظه ای که پیرمرد دید جوان با لبخند و برقی...

هدیه – قسمت پنجم

هدیه – قسمت پنجم

هدیه – قسمت پنجم جوان در حالیکه مدتی طولانی در اطراف دریاچه قدم میزد، به...

هدیه – قسمت چهارم

هدیه – قسمت چهارم

هدیه – قسمت چهارم هرچه خشم جوان شدت میگرفت،  کیفیت کارش پائین می آمد و نزد...

هدیه – قسمت سوم

هدیه – قسمت سوم

هدیه – قسمت سوم شما از قبل می دانید موهبت چیست.  شما از قبل  میدانید کجا...

هدیه – قسمت دوم

هدیه – قسمت دوم

هدیه – قسمت دوم موهبت  روزی روزگاری پسرکی به صحبتهای پیرمرد فرزانه ای گوش...

هدیه - قسمت اول

هدیه – قسمت اول

هدیه – قسمت اول یک روز بعدازظهر ” بیل گرین ” تلفنی از  ” لیزا...