پست توسط: ندا گلبری

کودکان دوبار استثنایی

کودکان با استعداد با مشکل یادگیری  دکتر دیوید پالمر فوق تخصص استعداد کودکان...

کمک به افراد بی خانمان

حرکت جالب کودکان کانادایی برای کمک به افراد بی خانمان

کودکان کانادایی در اقدامی جالب و نوع دوستانه لباس های گرمی را به تیرهای چراغ...