خلاقیت جالبی که قدرت پلیس را به نمایش می گذارد

خلاقیت جالبی که قدرت پلیس را به نمایش می گذارد

خلاقیت جالبی که قدرت پلیس را به نمایش می گذارد

پلیس کره جنوبی در حرکتی زیبا و خلاقانه تصویری تبلیغاتی در محل های بازی کودکان شهر نصب کرده است که در آن کودکان روی بازوی قدرتمند پلیس تاب می  خورند.

 

خلاقیت جالبی که قدرت پلیس را به نمایش می گذارد

خلاقیت جالبی که قدرت پلیس را به نمایش می گذارد

 

مدت ها پیش در تبلیغات شهری از نمادها و علائم گوناگون مثل حیوانات خانگی استفاده می شد اما امروزه از خلاقیت های متنوع برای نمایش قدرت و امنیت ایجاد شده توسط پلیس در میان مردم استفاده می شود.

 

==============================

بازار ایده و خلاقیت

اگر ایده دارید و به دنبال سرمایه گذار هستید….

اگر سرمایه دارید و به دنبال ایده برای سرمایه گذاری هستید…

اگر محصول و خدمات مناسبی دارید…

اگر مهارت و استعدادی دارید و می خواهید از آن درآمد داشته باشید….

اگر به دنبال مهارت خاصی هستید….

آن را در بازار ایده و خلاقیت به رایگان آگهی کنید.

این مطلب را هم بخوانید:   با بطری پلاستیکی کاردستی درست کنیمیک دیدگاه در “خلاقیت جالبی که قدرت پلیس را به نمایش می گذارد

 1. حجت اله عرفانیان

  خداوند سال را بخاطر ۵ تن و ۱۲ امام و ۱۴ معصوم سال را ۳۶۵ روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب ۵ تن در خودش ضرب۱۲ امام در خودش و ضرب ۱۴ معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود ۳۶۵ روز سال اهل بیت نبوت ۹۰۶-۵۴۱ فتنه ها عمرابوبکر= ۳۶۵ روز سال

  به ابجدشیطان۲۲مقصر۲۲دشمن اسلام۲۲عمر۲۲گنده لات۲۲ عمر ۲۲شرور۲۲نابکار۲۲عمر۲۲لا مذهب۲۲با وحشت۲۲ارعاب ۲۲پررو ۲۲تهدید ۲۲ شرور۲۲نابکار۲۲سرکشها۲۲انسان سرکش۲۲خائن هست۲۲گنده لات۲۲درآتشه ۲۲دوزخه۲۲شرور۲۲نابکار ۲۲عمر۲۲با قاصبها۲۲ابابکر۲۲ سرکشها۲۲ارعاب ۲۲ک.سکشها۲۲ انسان سرکش ۲۲بدبختی۲۲ دشمن اسلام۲۲لعنت۲۲باوحشت۲۲ ارعاب۲۲مجرمان۲۲ منافقان۲۲ عمر۲۲لامذهب۲۲نابکار۲۲ دینها ۲۲عمر۲۲تهدید۲۲ارعاب۲۲ بناحقه ۲۲نابحقه۲۲دینها ۲۲احمقه۲۲ خردجال۲۲ عمر۲۲گنده لات نابکار۲۲بی پدر۲۲سگ پدری۲۲ لاشخورا۲۲دشمن اسلام ۲۲عمر۲۲گنده لات ۲۲شرور۲۲نابکار۲۲گورخر ۲۲نیرنگ۲۲ دروغ۲۲کلک ۲۲کید۲۲مکارا۲۲روباه ۲۲ابابکر۲۲بدبختی۲۲ سوره سجده آیه ۲۲ ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان ۷۴ میباشد ان من المجرمین منتقمون۷۴ عمر ابوبکر عثمان ۷۴ والشجرتها الملعونه ۷۴شجره خبیث دین اسلامی ۷۴ عمر ابوبکر عثمان ۷۴بدین نامرد بخبیث نا اهل ۷۴ شجره خبیث دین اسلامی ۷۴عمر ابوبکر عثمان ۷۴ ابجدشان ۷۴ میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستادبه ابجد اسلام ۱۳۲+۹۲ محمد +۱۱۰علی +۱۷ نماز =۳۵۱ قرآن۳۵۱ حقایق اسلام۳۵۱ فارسی ۳۵۱دین اسلام ناب محمدی ۳۵۱ اهل دین دین واقعی ۳۵۱ ابراهیم محمد ۳۵۱ قرآن ۳۵۱فارسی ۳۵۱+۱۴ معصوم=۳۶۵روز سال۵+۶+۳=معصوم۱۴

  وقتی همه ۱۲حق ۱۲ اسلام ۱۲ ساعت ۱۲مقدس۱۲اخلاق۱۲ منتخب۱۲نجاتبخش۱۲ ماه های سال ۱۲مقدس۱۲ منتخب۱۲پرچم ۱۲نجاتبخش ۱۲اسلام ۱۲حق۱۲نگهبان۱۲آدم باش ۱۲امانت۱۲ اسلام۱۲ مقدس۱۲ حق۱۲اسلام۱۲حم ۱۲نگهبان۱۲اسلام ۱۲ به ابجد هویت اسلام۵۵۳-۵۴۱ عمر ابوبکر = ۱۲ حق۱۲ اسلام ۱۲ ساله ۱۲ بماه ۱۲ حق ۱۲اسلام ۱۲را بپذیرند مرزها برداشته شده و اسلام مرز نمی شناسد جهان را در خواهد نوردید برای یاران مهدی فقط حق مهم است و رضایت اللهپیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد ۲۵ فرقه ۲۵شیعه۲۵ فرقه ۲۵آل الله ۲۵با آل قرآن۲۵ نظام الله ۲۵کعبه۲۵کربلا۲۵اصل اسلام ۲۵آل الله۲۵شیعه۲۵ انسان کامل۲۵اصل اسلام۲۵دلاور۲۵مغزی ۲۵دلاور۲۵بسیجی۲۵با حقی۲۵ارباب جهان ۲۵باحقی۲۵شیعه۲۵انسان کامل ۲۵ انسان نمونه ۲۵آل الله۲۵ گنج دینه۲۵اهل آسمانه ۲۵ اصل اسلام ۲۵ شیعه۲۵خداوند در آسمانها ملائکه ودرزمین بسیجی هارا آفریددلاور۲۵قهرمانا ۲۵قدرته ۲۵ اولین ۲۵به مکتب۲۵ال الله۲۵ انسان کامل ۲۵ انسان نمونه ۲۵ با آل قرآن۲۵ آل الله۲۵ شاه مردان ۲۵ارباب جهان۲۵ شاه مردان۲۵ اصل اسلام ۲۵شیعه۲۵کعبه۲۵ به ابجد کعبه ۹۷ +۱۳ رجب تولد مولاء در محراب کعبه= ۱۱۰ولی دین ۱۱۰دین الهی ۱۱۰ علی ۱۱۰ جلوه الله۱۱۰ ماه دین۱۱۰ به ابجد کعبه ۹۷ {رسم الله راه الله} ۶۳۸-۵۴۱ عمر ابوبکر= ۹۷ کربلاء ۳۵+۳۱ نینواء +۳۱ عاشوراه = ۹۷ کعبه۹۷ +۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم = ۱۲۸ حسین ۱۲۸ کلید دین۱۲۸{رسم الله راه الله} ۶۳۸-۵۴۱ عمر ابوبکر= ۹۷ کربلاء ۳۵+۳۱ نینواء +۳۱ عاشوراه = ۹۷ کعبه۹۷ +۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم = ۱۲۸ حسین ۱۲۸ کلید دین مرد الله۳۶+۳۶عرش الله ۳۶=۷۲+۷۲=۱۴۴اسلام به ابجد کبیر و صغیراسلام میشود۱۴۴ ۱۴۴حسین۱۲۸اسم محمد ۲۵+اسم علی۳۱+اسم فاطمه۳۲+اسم حسن۱۵+اسم حسین۲۵= ۱۲۸حسین ۱۲۸کلید دین ۱۲۸امام الهی ۱۲۸محرم ۲۸۸+۳۸۵شیعه =۶۷۳-۵۴۱ عمر ابوبکر =۱۳۲ اسلام ۱۳۲ محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد ۶۴دین ۶۴تنها دین بحق الهی ۶۴+۶۴ دین=۱۲۸ حسین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ کعبه ۹۷+۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم =۱۲۸ حسین۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ ۱۲۸امام الهی ۱۲۸جان دینی۱۲۸ ابنای دین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸سبب دین۱۲۸امام الهی ۱۲۸ جان جهانی۱۲۸ حسین۱۲۸ با الله هو مدد ۱۲۸ امام همام ۱۲۸ امام ماه ۱۲۸ به یا علی ۱۲۸ یا به ماه دین ۱۲۸ با اهله جمالی ۱۲۸ یا دین ناب ۱۲۸ با امید دینها۱۲۸ با دین مذهبی ۱۲۸ حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات۱۲۸حسین۱۲۸امام الهی۱۲۸محبوب دین ها ۱۲۸با محبوب الله۱۲۸ گل زمان ۱۲۸حسین۱۲۸به طبیب زمان۱۲۸ کلید دین ۱۲۸امام الهی۱۲۸ حسین۱۲۸در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن ۷ بار آمده چهار{محمد {فاطمه} چهار علی} دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است انشاء الله إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ۵۸۳ أَحَدَ عَشَرَ۵۸۳ محمد علی فاطمه حسن حسین۵۸۳ عاشوراه ۵۸۳کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله ۲۶ علی و زهرا بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع کنند ای ۱۲ دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت اگر دین شما امام الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود به ابجد ظالم ۹۷۱ -۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱ به ابجد فتنه گران ۷۸۶- ۲۴۵ اسلامه حق = ۵۴۱ ابوبکر عمر۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱+۴۳۰ مقصر = ۹۷۱ ظالم + ۲۳۱ ابوبکر = ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه کفر ۱۲۰۲ اینم آیه قرآن ۱۲۰۲ ان من المجرمین منتقمون ۱۲۰۲ ظالم ۹۷۱ – ۳۱۰ عمر =۶۶۱ عثمان ۶۶۱ – ۲۳۱ ابوبکر = ۴۳۰ مقصر۴۳۰ +۲۳۱ ابوبکر = ۶۶۱ عثمان۶۶۱-۲۳۱ ابوبکر= ۴۳۰ مقصر ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن ۶۷۳-۱۳۲ اسلام = ۵۴۱ عمر ابوبکر ۵۴۱ فتنه ها ۵۴۱ اهله شر ۵۴۱ دشمنه اسلامی۵۴۱ اولین قاصب اهل بیتی ۵۴۱ دروغگوهای پلید عالمند ۵۴۱ به ابجد۵۴۱ مقصرادین الهی ۵۴۱دشمنه اسلامی ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱فتنه ها ۵۴۱پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها ۵۴۱ عمر ابوبکر۵۴۱ ابجد نامشان ۵۴۱ میباشد
  شهید نماز۳۳+۳۳نعمت دین =۶۶ الله ۶۶+۶۶=۱۳۲ اسلام ۱۳۲ -۴ خلیفه = ۱۲۸حسین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ امام کل دین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ امام الهی ۱۲۸ محرم ۲۸۸+۳۸۵شیعه =۶۷۳-۵۴۱ عمر ابوبکر =۱۳۲ اسلام ۱۳۲ محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد ۶۴دین ۶۴تنها دین بحق الهی ۶۴+۶۴ دین=۱۲۸ حسین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ کعبه ۹۷+۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم =۱۲۸ حسین۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ ۱۲۸امام الهی ۱۲۸جان دینی۱۲۸ ابنای دین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸سبب دین۱۲۸امام الهی ۱۲۸ جان جهانی۱۲۸ حسین۱۲۸ با الله هو مدد ۱۲۸ امام همام ۱۲۸ امام ماه ۱۲۸ به یا علی ۱۲۸ یا به ماه دین ۱۲۸ با اهله جمالی ۱۲۸ یا دین ناب ۱۲۸ با امید دینها۱۲۸ با دین مذهبی ۱۲۸ حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات۱۲۸حسین۱۲۸امام الهی۱۲۸محبوب دین ها ۱۲۸با محبوب الله۱۲۸ گل زمان ۱۲۸حسین۱۲۸به طبیب زمان۱۲۸ کلید دین ۱۲۸امام الهی۱۲۸ حسین۱۲۸در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن ۷ بار آمده چهار{محمد {فاطمه} چهار علی} دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است انشاء الله إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ۵۸۳ أَحَدَ عَشَرَ۵۸۳ محمد علی فاطمه حسن حسین۵۸۳ عاشوراه ۵۸۳کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله ۲۶ علی و زهرا بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع کنند ای ۱۲ دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت اگر دین شما امام الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود شهید نماز۳۳+۳۳=۶۶ الله ۶۶+۶۶=۱۳۲ اسلام ۱۳۲ اسلام ۱۳۲+۶۴دین=۱۹۶دین اسلام ۱۹۶ ضرب ۱۴ معصوم در خودش میشود۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ ابجداهل دین ۱۰۰+۳۵۱ قرآن +۱۳۲ اسلام=۵۸۳ عاشوراه ۵۸۳ محمد علی فاطمه حسن حسین ۵۸۳شبکه نور ۵۸۳ شبکه نور۵۸۳ اهل بیت فاطمه ۵۸۳ این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین ۵۸۳ میشود ۳۸۵ شیعه ۳۸۵ و دشمنان گمراه فرقه های ۷۴ فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیددرمسلخ عشق جزنکورا نکشند روبه صفتان زشت خورانکشندگرعاشق صادقی زکشتن مگریزمرداربود هر آنکه اورا نکشند۳۶مرد الله۳۶+۳۶عرش الله ۳۶=۷۲+۷۲=۱۴۴اسلام به ابجد کبیر و صغیراسلام میشود۱۴۴حسین۱۲۸اسم محمد ۲۵+اسم علی۳۱+اسم فاطمه۳۲+اسم حسن۱۵+اسم حسین۲۵= ۱۲۸حسین ۱۲۸کلید دین ۱۲۸امام الهی ۱۲۸شهید نماز۳۳+۳۳=۶۶ الله ۶۶+۶۶=۱۳۲ اسلام۱۳۲ تنها دلاور ونامدار جهانیان است {رسم الله راه الله} ۶۳۸-۵۴۱ عمر ابوبکر=۹۷ کعبه۹۷ = کربلاء ۳۵+۳۱ نینواء +۳۱ عاشوراه = ۹۷ کعبه۹۷ +۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم = ۱۲۸ حسین ۱۲۸ کلید دین۱۲۸

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *